SOLAR MAJSTER

TZB ECO s.r.o.

REGISTROVANÝ OPRÁVNENÝ ZHOTOVITEĽ  pre národný projekt Zelená domácnostiamVÁŠ PARTNER

PRE OBNOVU A EKOLÓGIU .

SIEA spúšťa už tretie pokračovanie projektu Zelená domácnostiam

3 kroky k získaniu dotácie:

1. krok

Konzultujte riešenie s odborníkom na danú oblasť.

Vyplňte žiadosť o návrh riešenia  a zistite, aké riešenie je vhodné pre Vašu situáciu a peňaženku a aká je výška dotácie pre dané riešenie. V tomto kroku získate aj kontakt na zhotoviteľa, ktorý Vám dodá a odborne namontuje vybrané riešenie.
https://zelenadomacnostiam.sk/aktuality/siea-spusta-uz-tretie-pokracovanie-projektu-zelena-domacnost...

ECOPARTNER

www.goeko.sk

Ekológia

  • Podpora a vzdelávanie v oblasti využitia druhotných surovín a aplikácia ekologických opatrení.

Výskum a vývoj

  • Využitie dostupných možností na výskum a vývoj vo všetkých uvedených oblastiach.

Sociálny rozvoj

  • Orientácia na podporu sociálneho podnikania. Adresne zameraná pomoc a poradenstvo pri zakladaní a rozvoji sociálnych podnikov.​

Obehové hospodárstvo

  • Pomoc pri zlepšovaní podmienok na obehové hospodárstva na regionálnej úrovni.

Podnikateľské prostredie

  • Rozvoj a podpora podnikania s dôrazom na výrobu a služby v regionálnej pôsobnosti.

Cezhraničná spolupráca

  • Podpora cezhraničnej spolupráce v oblasti Smart City a búrania bariér v podnikaní.

Vzdelávanie

  • Interný osobnostný rozvoj členov klastra. Externý rozvoj hlavne v oblasti ekológie a obehového hospodárstva.