SONTEX

Pre oblasť objektívneho a nekompromisného merania a relatívne spravodlivého rozúčtovania spotreby tepla v bytoch ponúkame presné a spoľahlivé elektronické pomerové rozdeľovače Sontex 565 respektíve Sontex 566-radio:

SONTEX

elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov SONTEX

  Sontex 566

  • Kompaktné merače tepla, Supercal 739, Superstatic 449 / 749
  • Merače tepla, Superstatic 440
  • Kalorimetrické počítadlo, Supercal 531
  • Rádio moduly na vodomery, Supercom 581 (Wehrle Wasser Geräte) a Supercom 580 (Elster)
  • Impulzný adaptér Supercom 541 (na zber dát z elektromerov, plynomerov alebo iných zariadení s impulzným výstupom)

SONTEX - nová generácia EPRVN

Sontex EPRVN.pdf

Rádiový systém SONTEX

Spoločnosť TZB ECO s.r.o. poskytuje kompletné riešenia pre prenos a spracovanie údajov z meračov tepla, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, vodomerov ako aj akéhokoľvek iného meradla disponujúceho impulznými výstupmi. Naša ponuka nie je tvorená len rádiovými komponentami ale našim zákazníkom poskytujeme aj software na zber a spracovanie údajov.
Naša ponuka sa skladá z rádiových komponentov švajčiarskej spoločnosti SONTEX a je dostupná v dvoch základných technologickćyh riešeniach, systémom pochôdzkového odpočtu (walk-by) alebo systémom odpočtu prostredníctvom fixných rádiových centrál inštalovaných v objektoch.

SONTEX - rádiový modul Sontex 581 k vodomerom

Supercom 581
Rádiový modul pre vodomery Wehrle Modularis

SONTEX-radiovy-modul-Sontex-581-k-vodomerom

1-6-SONTEX-radiovy-modul-Sontex-581-k-vodomerom-prospekt-SK1.pdf